Økonomi og ledelse

SKATM-2011-08-01. Normalhandelsværdier pr. 31. december 2010 for kreaturer, svin, får og heste.

Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdierne pr. 31. december 2010.