Planter

Effekt af sortsblandinger på angreb af aksfusarium

Forsøget hos Aarhus Universitet viste, at angrebet af aksfusarium og toksinindholdet blev reduceret i sortsblandingen i forhold til gennemsnittet af de indgående sorter.