Grise, Jura, Kvæg, Planter

Regler for type 2 korrektion af gødningsplaner og gødningsregnskab for grisebedrifter med flere ejendomme

Landbrugsstyrelsen har præciseret reglerne for planperioderne 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.