Planter

Årlig statistik for kalkforbruget i landbruget

Hvert år udgiver SEGES en statistik for forbruget af kalk i landbruget. For 2019 faldt tildelingen af kalk til jordbruget med 24 pct. I forhold til 2018