Natur og vandmiljø

Se dræn og historiske drænprojekter på din ejendom i Dansk Drænkort på landmand.dk.

På platformen Dansk Drænkort kan du se drændata digitaliseret af kommunerne, alle registrerede drænprojekter fra det gamle Hedeselskab (nu WSP), alle drænvirkemidler med tilsagn frem til 2021, samt din bedrifts digitaliserede dræn.