Økonomi og ledelse

SKATM-2024-19-02. Eftergivelse af anfordringsgæld. Værdiansættelse i gavemiljø

Vestre Landsret finder, at værdien af et anfordringsgældsbrev ved eftergivelse i et gavemiljø ikke kan ske ud fra sædvanlige principper, men som udgangspunkt må værdiansættes til kurs 100.