Planter

Brændstofforbrug ved såbedsetablering og vejtransport

Dyb jordbearbejdning bør kun foretages, hvis der er konstateret et behov, da det er dyrt i brændstof og sliddele. Ved harvning i 30 cm bruges der ca. samme brændstofmængde som ved pløjning. Pløjefri etablering af afgrøder giver mulighed for en brændstofbesparelse, men ikke hvis der bearbejdes dybere end den normale pløjedybde på 20-22 cm.