Planter

Bekæmpelse af bladlus og virus i hestebønner

Der optrådte i det tyske forsøg tidlige angreb af ærtebladlus og angreb af virussygdomme, og der blev opnået bruttomerudbytter op til 12,9 hkg/ha. To alternative midler resulterede ikke i sikre merudbytter.