Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-28. Lån til eget nødlidende selskab. Renter. Gældseftergivelse.

En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet og derfor ikke selvangivet. Retten fandt ikke, at det var godtgjort, at renterne var uerholdelige.