Jura, Økonomi og ledelse

Regler om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår

Lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår blev vedtaget den 11. maj 2023 og trådte i kraft den 1. juli 2023. Den nye lov om ansættelsesbeviser udvider arbejdsgivers oplysningspligt, og indeholder nye rettigheder for lønmodtagere.