Økonomi og ledelse

SKATM-2016-11-10. Virksomhedsordningen. Sikkerhedsstillelse. Hæftelse for samlevers prioritetsgæld

Skatterådet bekræftede, at det forhold, at samlevende stiller deres respektive ejerandel til sikkerhed for den andens del af de indestående prioriteter ikke er udtryk for en skattepligtig sikkerhedsstillelse.