Økonomi og ledelse

SKATM-2018-30-18. Moms på byggegrunde – salg efter udlejning - momsfritagelse

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at salg af en byggegrund, der tidligere har været udlejet med moms, kan sælges uden moms. Grundstykket overgår til momsfri udlejning og skifter herefter status fra landbrugsjord til byggegrund.