Planter

Prognose for angreb af ærterodråd

I Canada er udviklet en app, der på markniveau kan give en prognose for angreb af sædskiftesygdommen ærterodråd. I modellen indgår sædskifte, svampens biologi samt nedbør i år med dyrkning af modtagelige afgrøder.