Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-23. Økonomisk virksomhed - afmeldelse fra momsregistrering - regulering momsfradrag

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse hvorefter en virksomhed ikke drev økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Virksomheden skulle derfor afmeldes fra momsregistrering. Endvidere var SKAT berettiget til at regulere momsfradrag 3 år tilbage.