Planter

Eftergødskning af majs i 2021 kan være nødvendigt

Der kan være behov for eftergødnings af majs på JB 1 og 3. Eftergødskning bør ske, når majsen har 6-8 blade. Det kan ske med både handelsgødning og husdyrgødning.