Planter, Fjerkræ, Kvæg, Svin, Øvrige dyr

Vejledning i udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvæg, svin, fjerkræ og mink

Sådan finder, beregner og dokumenterer du data, som skal bruges i forbindelse med at lave type 2-korrektioner af normproduktionen af kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet. Vejledningen bygger oven på den generelle vejledning, som er udgivet af Landbrugsstyrelsen