Økonomi og ledelse

SKATM-2017-00-07. Kildeartsbegrænsning af underskud ved fysiske personers ”passive” investeringer i I/S'er, P/S'er og K/S'er

Med vedtagelsen af L 103 kildeartsbegrænses underskud ved fysiske personers ”passive” investeringer i I/Sér, P/Sér og K/Sér. Indgrebet gælder investeringer påbegyndt den 12. maj 2017 eller senere.