Kvæg

NorFor og DMS medregner nu effekten af staldsystem og gødningshåndtering ved beregning af mælkens klimaaftryk

Klimaberegningerne i NorFor er suppleret med effekten af staldsystem/gødningshåndtering. Beregningen af køernes metan produktion er ændret således at fedtindholdet får større betydning. Der er tilføjet en ny rationsparameter som viser forholdet mellem kobber og molybdæn.