Planter

Skulpesnudebiller og glimmerbøsser undersøgt for resistensudvikling mod pyrethroider

Der var begyndende resistens hos skulpesnudebiller mod Lamdex/Kaiso Sorbie på 1 af 8 lokaliteter. Der var resistens hos snudebillerne mod Mavrik på 4 lokaliteter. På 5 lokaliteter var der resistens hos glimmerbøsser mod Mavrik, som er det eneste middel til at bekæmpe glimmerbøsser.

Analyse

17. juni 2024

 Opdateret 18. juni 2024