Økonomi og ledelse, Grise, Planter

Fremstillingspriser på korn, planteavls- og grisebedrifter 2021

På trods af lavere kornudbytter end i 2020 opnåede de konventionelle planteproducenter i 2021 forbedrede resultater i forhold til de foregående år.