Økonomi og ledelse

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed

Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne anvendes for denne del af landbrugsejendommen