Økonomi og ledelse

NIR på foderblanderen viser om fuldfoderet er blandet godt nok