Planter

Afværge af bramgæs og andre gåsearter på landbrugsarealer

I nogle områder i Danmark opleves der store markskader fra bramgæs og andre gåsearter. Her får du forslag til mulige vildafværgetiltag på landbrugsarealer.