Planter

Afværge af bramgæs og andre gåsearter på landbrugsarealer

I nogle områder i Danmark opleves der store markskader fra bramgæs og andre gåsearter. I dette onlinekatalog gives der forslag til mulige vildafværgetiltag på landbrugsarealer.