Planter, Natur og vandmiljø

Kvælstofudvaskning fra efterafgrøder kontra vintersæd: ny syntese samler nyeste viden på området