Planter

Signifikant reduktion i total-kvælstof i jord ved conservation agriculture (CA)