Økonomi og ledelse

Skattekalenderen 2016

Oversigt over sidste frist for bl.a. indsendelse af selvangivelse og indbetaling af skat/restskat, gaveafgift, ophørspension, indskud på iværksætterkonto og etableringskonto, anmodning om genoptagelse af indkomstår m.m. i 2016.