Jura

P11-20 Arbejdsgiveres ret til at få helbredsoplysninger om den ansatte i sager om refusion.

Sygedagpenge – ressourceforløbsydelse – refusion – arbejdsgivers partsstatus – aktindsigt – begrundelse – partshøring – helbredsmæssige og lægelige oplysninger – tidspunkt for retten til indsigt – konkret afvejning af modstående hensyn