Økonomi og ledelse

SKATM-2016-21-01. Ejendomsværdiskat for boliger beliggende i udlandet. Beregningsgrundlaget for indkomståret 2015

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2015.