Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-48. Styresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering

I dette udkast til styresignal opsummerer Skattestyrelsen deres opfattelse af, hvornår og hvordan de kan tilbagekalde allerede givne tilladelser til skattefri omstrukturering. Indholdet bør kendes af alle, der gennemfører skattefrie omstruktureringer.