Planter

Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler

Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindholdet i stivelseskartofler. Det anbefales ikke bruge afgasset biomasse til kartofler med mindre biogasanlægget kan dokumentere et lavt kloridindhold
Indhold af klorid i afgasset gylle.