Kvæg

Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene