Økonomi og ledelse

SKATM-2017-00-04. Kildeartsbegrænsning af fysiske personers investeringer i I/S'er

Et ændringsforslag i høring har til hensigt at kildeartsbegrænse underskud fra passiv investering i interessentskaber. Det oprindelige lovforslag omfattede kun K/S'er og P/S'er.