Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-27. Salg af grund efter 6 måneders udlejning

Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ikke var udlejning, men derimod salg. En midlertidig udlejning kunne ikke ændre på udfaldet.