Jura, Økonomi og ledelse

P 24-23: Arbejdsskade – ulykke – skadestidspunkt – ophør

En arbejdsgiver er ikke sikringspligtig for ulykker, der indtræffer efter ophøret af et ansættelsesforhold, uanset om ulykken har tilknytning til arbejdet.