Kvæg

Begrænset risiko for varmestress hos kvier og stude på græs uden skygge

Ungdyr har en højere tærskel for varmestress end malkekøer. Risikoen for varmekritiske situationer hos kvier og stude på græs under tempererede klimaforhold uden skygge er derfor begrænset.