Planter, Økologi

Sådan etablerer og vælger du efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter

Kløvergræsudlæg i vårbyg er en relativ sikker efterafgrøde, og hvidkløver egner sig godt i blanding med rajgræs. Vintervikke i blanding med olieræddike kan etableres efter høst eller spredes 2-3 uger før høst af korn.