Planter

Tidlig udbringning af gylle

Hvis du har behov for tidlig udbringning af din gylle, bør du prioritere afgrøder med tidlig og kraftig vækst og udbringning på arealer uden risiko for afstrømning. Husk reglerne, og vær opmærksom på, at der ikke må udbringes gylle på vandmættede arealer.