Kvæg

Sådan påvirkes tilvæksten af kalvens alder og vægt ved indsætning i slagtekalvebesætningen

Både vægt og alder ved indsætning har indflydelse på slagtekalves tilvækst. Kalve, der er tunge i forhold til deres alder ved indsætning, vokser som hovedregel bedst i slagtekalvebesætningningen.