Kvæg, Økologi, Planter

Staldfodring af køer med frisk græs giver mulighed for at spare på indkøbt protein

Frisk græs har et højere proteinindhold end græsensilage og samtidig er proteinkvaliteten bedre. Derfor er der potentiale i at udnytte det friske græs til at opnå en større selvforsyning og reducere importen af dyrt proteinfoder.