Kvæg

Hårtab på bagparten hos kalve er et vigtigt tegn på diarré

Resultater fra 2018-19 tyder på, at 30-50 % af kalvene i danske malkekvægsbesætninger oplever diarré i de første leveuger. Hårtab på kalvens bagpart er et vigtigt tegn på diarré og betyder, at du bør ændre rutiner hos småkalvene.