Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-04. Resttilgodehavende ved udtræden af I/S var et erhvervsmæssigt aktiv og kunne forblive i VSO

Sidste rate af et tilgodehavende, der var optjent under deltagelse af et interessentskab, blev udbetalt ca. 1 ½ år efter udtræden. Tilgodehavendet var fortsat et erhvervsmæssigt aktiv, som kunne forblive i VSO.