Planter, Fjerkræ, Kvæg, Svin, Øvrige dyr

Betydning af kvælstofoptagelse i vintersæd om efteråret for tilførselsbehov i Mark Online

Mark Online indeholder en beslutningsstøttemodel til beregning af den økonomisk optimale tilførsel af kvælstof. Modellen er nu udvidet med en beregning af kvælstofoptagelsen i efteråret ud fra satellitbaseret NDVI-målinger på den enkelte mark.