Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-19. Fars aktieoverdragelse med aftalt forlods udbytteret fra børnenes aktier. Succession

En far overdrog aktier til 3 døtre med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det selskab, som børnene nu ejede. Udbyttet skulle anses for at have passeret børnene, før det nåede faderen.