Økonomi og ledelse

SKATM-2022-21-03. Udlejning/fri bolig til forældre, beskatning af barnet, genoptagelse

Reglerne om lav beskatning ved ydet fribolig til forældre m.fl. i tilknytning til barnets bolig kunne ikke anvendes, da forældrene betalte alle omkostninger. Der var tale om grov uagtsomhed, og barnet skulle beskattes af objektiv markedsleje fra år 2004 til 2012.