Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-03. Fællesstandardsatsordning for landbrugere

Den fællesstandardsatsordning for landbrugere er indført i flere andre EU-lande og kan give visse momsmæssige udfordringer, når en dansk virksomhed køber varer af en udenlandsk virksomhed, der er omfattet af denne ordning.