køer spiser græs

Kvæg

Græs til foder bør aldrig gødes med selenholdig gødning

Undlad brug af selenholdig gødning. Det giver ingen mening under danske forhold, og selengødskning giver problemer med fordeling i foderrationerne