Økonomi og ledelse

SKATM-2019-22-02. Godtgørelse for forskelsbehandling blev anset som skattefri

Spørger er blevet udsat for direkte forskelsbehandling og er i den forbindelse blevet tilkendt en godtgørelse. Ansættelsen var ikke ophørt, og godtgørelsen blev dermed ikke udbetalt ifm. fratræden af stillingen. Godtgørelsen er derfor skattefri.