Planter

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne

Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.