Mejetærsker på vej gennem kornmark

Økonomi og ledelse, Økologi, Grise, Kvæg, Planter

Få indblik i produktionsøkonomien for hovedproduktion mælk, grise og planteavl

Se de nyeste økonomiske opgørelser og analyser for bedrifter med hovedproduktion af henholdsvis mælk, grise og planter. Analyserne giver et indblik i totaløkonomien på bedrifterne og udviklingen i resultaterne over de seneste 10 år.