Økonomi og ledelse, Kvæg, Planter, Svin

Tag temperaturen på produktionsøkonomien

Vil du udvikle bedriften? Eller ønsker du at se tilbage på året, der gik? Hent inspiration i SEGES’ pjecer om produktionsøkonomi inden for driftsgrenene kvæg, svin og planteavl.